Thị lực và thị trường

By | March 12, 2016

Cho nên cần thường xuyên đi kiểm tra chức năng mắt vào tháng thứ 3, thứ 6 và cuối thời kỳ chửa đẻ, không những góp phần phòng được các tổn thương trên mắt mà còn giúp thầy thuốc sản khoa theo dõi được biến chuyển ở toàn thân mình.
Thị lực và thị trường
Thị lực thể hiện khả năng phân tích kích thước, hình ảnh của mắt. Khả năng phân tích càng tinh vi bao nhiêu thì thị lực càng tốt bấy nhiêu. Hãy nhìn 2 chấm đen ở cách mắt vài mét. Dịch dần 2 chấm đỏ đến gần nhau. Đến một lúc, ta không thể phân biệt riêng rẽ hai chấm đen nữa, mặc dầu ở giữa 2 chấm vẫn có khoảng cách nhau. Đó là giới hạn nhỏ nhất giữa 2 điểm mà mắt phân biệt được.
Dựa vào đó, người ta tìm cách đo thị lực của mắt. Bảng thị lực có thể bằng các chữ cái, hoặc bằng hình vẽ cho người không biết chữ hoặc cho trẻ em. Chữ và hình vẽ có từng kích thước to nhỏ nhất định. Chừng độ 11 – 12 cỡ khác nhau. Người bệnh ngồi cách bảng chữ 5 mét. Nếu mắt đọc được dòng chữ nhỏ nhất thì thị lực là 12/10, 11/10 hay 10/10. Đó là những thị lực tốt nhất. Nếu chỉ đọc được dòng chữ to nhất thì thị lực là 1/10, tức là mắt kém.
Các bệnh ở mắt đều có thể làm giảm thị lực tạm thời hoặc vĩnh viễn, giảm dần dần hoặc giảm đột ngột, giảm ít hoặc mất hẳn. Thị lực có thể giảm đồng thời trên hai mắt, có thể giảm mắt này trước, mắt kia sau, hoặc có thể chỉ ở một mắt. Nhiều bệnh tiến triễn âm ỉ trên một mắt làm thị lực mắt đó giảm xuống mà người bệnh không hay biết gì. Người bệnh vô tình hay hữu ý bịt một mắt (như lúc ngắm súng) thì phát hiện thấy mắt kia bị hỏng, v.v… Trong bệnh thiên đầu thống âm ỉ có khi một mắt người bệnh đã mù từ lâu mà không biết.
Do đó, kiểm tra thường xuyên tình trạng thị lực của từng mắt có tác dụng phát hiện bệnh kịp thời.
Thị trường là gì? Lúc nhìn tập trung vào một điểm cố định mắt vẫn có thể nhận được các chính vật di chuyển chung quanh điểm đó trong một vùng giới hạn nhất định. Vùng giới hạn mà mắt có thể phân biệt được các vật khi đang tập trung nhìn một điểm gọi là thị trường của một mắt.
Do đặc điểm vị trí của con mắt, phía trên vướng xương trán, phía trong vướng sống mũi nên thị trường về hai phía đó hẹp hơn cả.