Một số đặc điểm sinh lý của phụ nữ Việt Nam

By | January 25, 2016

Qua những bài viết này, chúng ta sẽ nắm được những khái niệm cơ bản của y học về người phụ nữ, các quy luật hoạt động, các chu trình biến diễn về sinh lý và bệnh tật, các phương pháp chung về chưa bệnh và dự phòng.
Đặc điểm cơ thể và những bước ngoặt sinh lý của phụ nữ
Sự khác nhau giữa trai và gái từ khi mới đẻ đến tuổi dậy thì:
Số lượng trẻ mới đẻ nam và nữ: Qua tổng kết trong những năm qua thấy rằng số trẻ trai sinh ra nhiều hơn số trẻ gái: số trẻ mới đẻ trai chiếm 55,44% (trong tổng số), số trẻ mới đẻ gái chiếm 44,56%. Như thế, cứ khoảng 125 trẻ mới đẻ trai thì có 100 trẻ mới đẻ gái (so sánh tài liệu quốc tế thì cứ khoảng 120 trai có 100 gái).
Thể lực trẻ mới đẻ: Theo thông kê, cân nặng trung bình của trẻ mới đẻ Việt Nam như sau: Trai: 3,039kg; gái: 2,905kg, chênh lệch 134g (theo tài liệu quốc tế, chênh lệch giữa cân nặng của trai và gái là 100 – 140g). Như vậy, chênh lệch của trẻ mới đẻ Việt Nam (134g) ở mức trung bình.
Về chiều cao, theo thống kê thì chiều cao trung bình của trẻ mới đẻ Việt Nam như sau. Trai: 49,05cm; gái: 48,35cm; chênh lệch 0,70 cm.
So sánh về chiều cao và cân nặng trong các giai đoạn phát triển ở các tuổi thì thấy: Ở các tuổi 12, 13, 14 gái cao hơn trai, 12 – 16 tuổi gái nặng hơn trai; còn ở các tuổi khác thì trai lại cao và nặng hơn gái. Như vậy, tuổi dậy thì ở gái sớm hơn trai.
Người ta chia tuổi dậy thì làm hai giai đoạn: bao gồm giai đoạn trước dậy thì và giai đoạn dậy thì chính thức, ở giai đoạn trước dậy thì, trẻ phát triển chủ yếu về bề cao, còn ở giai đoạn dậy thì chính thức, trẻ phát triển chủ yếu về cân nặng của mình.
Đặc điểm về sinh lý của phụ nữ Việt Nam ở tuổi dậy thì:
Tuổi bắt đầu có kinh nguyệt ở phụ nữ châu u là khoảng 13 – 15 tuổi (đa số ở 14 tuổi). Theo các sách giáo khoa thì phụ nữ ở xứ nóng sẽ có kinh sớm hơn phụ nữ ở xứ lạnh. Nhưng trong thực tế, phụ nữ Việt Nam ta thường có kinh vào khoảng 13 – 16 tuổi.
Theo điều tra cho thấy rằng: chu kỳ kinh nguyệt trung bình của phụ nữ Việt Nam là 30 ngày; số ngày có kinh nguyệt trung bình của phụ nữ Việt Nam là 3 ngày rưỡi; tuổi hết kinh của phụ nữ Việt Nam là 46 tuổi.